Opplevelser

Den nære historie

På Myklebostad finner du mange arrangement hele året. De fleste foregår rundt kulturhuset. 
 


Over 50 tilhørere hadde funnet veien til Myklebostad denne fine høst dagen for å få med seg konserten. En kunne ikke bli skuffet av en slik opplevelse.

Arkeolog Tor-Kristian Storvik fra Nordland Fylkeskommune besøke Myklebostad i dag. Myklebostad Kretsutvalg inviterte til fornminnekafé, hvor Tor-Kristian holdt foredrag om fornminne. Han vist hvilke utgravinger de har utført langs veitraseen Hålogalandsveien og om de interessante funnene de gjorde. I løpet av sommeren vil fylkeskommunen starte...