Vi har det trivelig!

Tjenester og virksomheter

Myklebostad er ei godt organisert bygd hvor kretsutvalget er den største foreningen. Som innbygger på Myklebostad er du automatisk medlem av kretsutvalget. Selv om du ikke bor i bygda, kan du søke om medlemskap.

Dette er et godt talerør utad. 

I tillegg er det noen foreninger og lag med særinteresser, som du kan melde deg inn i. 

Næring

På Myklebostad er det to gårdsbruk i hevd, Ofotlab, maskinholder, rølegger, byggentreprenør, og møbelsnekker..

 

Myklebostad småbåtforening

Er lokalisert i Myklebostad havn med flytebrygger og 21 båtplasser. I tillegg er det båtopptrekksrampe.

Bredbånd

Kretsutvalget tilbyr radiobasert bredbånd, som du kan søke å koble deg på.

 

Det lokale fellesskapet

Myklebostad Kulturhus eies av kretsutvalget. Dette er en møteplass hvor det avholdes mange kulturaktiviteter i løpet av året..

Styret i Myklebostad Kretsutvalg 2021 - 2022

Styret velges av medlemmene på generalforsamlingen. Leder og vara velges for ett år. Medlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første møte hvor nestleder og sekretær velges blant det nye styret.

(Bygdas velforening). Som inbygger på Myklebostad er du automatisk medlem av kretsutvalget. 

Styreleder 

Bjørnar Pettersen 

mob: 971 62 481 

E-post: bjornar.tjeldsund@gmail.com

Nestleder

Tone Arvidsdatter 

Mob: 992 49 422 

E-post: arvidsdatter@hotmail.com

Sekretær

Kåre E. Miklegard  

mob: 926 12 212

E-post: kaare@miklegard.no

Styremedlem

Mona Skaanevik, 

mobil: 928 50 238

e-mail: mona@skaanevik.net 

1. vara

Hans Nordgård, 

mob. 452 81 809

E-post: h.nordgaard@gmail.com


Kultur og Arrangement: KulAr.

2022 til 2023

Er Myklebostad Kretsutvalgs arrangementskomite som ligger under Myklebostad Kretsutvalg. Formålet er å skape gode opplevelser for medlemmene og alle som kommer for å delta. I tillegg står Kular for hovedinntekten til Myklebostad Kretsutvalg.

KulAr: Erland Berger, Asrunn Pettersen, Magne Pedersen, Bjørnar Pettersen (rep. fra styre)