Myklebostad

Hvordan finne oss

Du kjører langs E-10 og kommer til Boltåskrysset med skiltet "Ramsund", så følger du kommunal vei til Breistrand. Kjør inn på Fv. 824 mot Ramsund, videre gjennom Fjelldal til Ramsund bru. Ta av til Tjeldøya. Kjør mot venstre i kryss på Tjeldøya med skilt mot "Myklebostad." Kjøretid fra Ramsund bru er ca. 20 min.

Myklebostad Kulturhus

Utleielokaler med to saler, møterom og kjøkken. Passer til mindre konferanser, seminarer, møter, barnedåp, bryllupp, gebursdager osv.

Åpningstider: Etter behov
Myklebostadvegen 1946, 

9443 Myklebostad
myklebostad.kretsutvalg@gmail.com

Leie av kulturhuset: Unni Kristiansen  (+47) 418 54 797

Andre henvendelser, Bjørnar Pettersen (+47) 971 62 481

Plantegning av kulturhuset


Utleiepriser for Myklebostad Kulturhus fra 01.juli. 2022

Utleiepriser for deler eller hele huset, vask kommer i tillegg.
For personer som ønsker å leie huset for å tilby bevertning betales normal leie.

Storsal, m/kjøkken pr. døgn

1.550,00 Kr

Lillesal, kjøkken, pr. døgn

1.050,00 Kr

Foajé pr. døgn, pr. døgn

510,00 Kr

Møterom pr. døgn

630,00 Kr

Hele huset u/møterom, pr. døgn

2.640,00 Kr

Leie av duker pr. stk.

27,00 Kr

Leie av kjøkken pr. døgn

510,00 Kr

Utvask leie, Storsal

570,00 Kr.

Utvasking etter leie. Lillesal

340,00 Kr.

Utvasking etter leie, foajé

230,00 Kr.

Utvasking etter leie, Møterom

345,00 Kr.

Utvasking hele huset u/møterom

920,00 Kr.

Vask av duk pr. stk.

27,00 Kr.

Utvasking kjøkken

60,00 Kr.