Et sted å være.

Hos oss føler du deg som hjemme

Gården var "Krongods" . Ca. 1815 fikk Hans Walsø fra Borkenes og Jens Andersen fra Verdal bøgselbrev på hver sin del av Myklebostad. Med sandholdig og sør vendt jord, var stedet utmerket til jordbruk. Bygda egnet seg godt til korndyrking og fikk snart tilnavnet "kornbygda",  

Under 1. og 2. Verdenskrig ble det dyrket store mengder korn og poteter.

Myklebostad Kulturhus

I 2004 stod det nye kulturhuset ferdig.
Et moderne bygg med nødvendige fasiliteter til bruk og utleie.
Bygget ligger oppå en høyde i naturskjønne omgivelser med
god utsikt over bygda og Ofotfjorden.

Media Thule

Bygda er også med i skulpturlandskap Nordland.
Bygdas bidrag er et tenkehus med tre panoramavinduer mot syd.
Inne kan du skrive, tegne eller male, henge dette på korktavlene,
hvor det i neste omgang legges i permer og arkiveres i skulpturen. 

8fl8 mål

På Myklebostad finner du 8 merkede turløyper som fører til ulike mål. De fleste turene går gjennom lett turtereng. På våte partier er det lagt ut vandringer du kan gå på. Turkart lager du på "Kartverket" sider.

De beste stedene

Det er mange fine steder på Myklebostad. Her har du tre ulike opplevelser. Snakker du med lokalbefolkningen eller selv går på oppdagelsesferd, finner du helt sikkert noen fine juveler på Myklebostad.

Brustranda

Ved utløpet av Storvannet finner du en grønn slette med bålplass og benker. En lun og fin plass hvor du kan koke bålkaffe, raste før du går videre, eller blir. Herfra går det merkede turstier. 

Fjæra

Å gå i fjære er en sjelebot. Det er et sted med mye liv hele året og hele døgnet. Sjø i bevegelser skaper nye bilder i sand og tang. Små dyr piler rundt på bunnen. Over beveger sjøen seg rytmisk i en uendelig bevegelse. 

Storberget naturreservat

Beliggenhet på nordsiden av Ofotfjorden, sør for Breivika, på sørøstsida av Tjeldøya. 

Lokaliteten ligger østvendt i en slakk konveks åsrygg. Sammenhengende kortvokst kystfuruskog i lavestliggende deler og en del myr, spesielt i nord. Høyere opp er det mest grunnlendte berg som er mer eller mindre tresatt. Forøvrig åpent heilandskap med en del nakent fjell i øvre del. Berggrunnen består av granitt og grandioritt. 

Fakta ark om Storberget.