Skulpturlandskap Nordland

05.10.2017

Evenes, Tjeldsund, Skånland og Ballangen

Myklebostad - 12. september 2017

Da Nordland Fylkeskommune oppfordret skulptureierne til å ha en markering i sine respektive kommuner, besluttet Tjeldsund kommune og Myklebostad Kretsutvalg å ha ei markering i Tjeldsund. Prosjektledelsen ble lagt til Myklebostad Kretsutvalg.

For å få faglig tyngde inn i prosjektet, inviterte vi kunstner Anne Katrine Dolven.

Ganske raskt ble Skånland og Evenes invitert til å delta, hvor deres skulpturer skulle være en del av markeringen og at hovedarrangementet skulle legges til Tjeldsund.

Omfanget på markeringen ble av en slik art at prosjektrådet, bestående av kommunene Tjeldsund, Skånland og Evenes samt Myklebostad Kretsutvalg, besluttet å ha markering fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. september.

Rådet besluttet raskt å invitere Ballangen kommune inn i markeringen. Dermed ble prosjektrådet utvidet. Med god hjelp av konferansesystemet «appear.in» kunne det meste av møter gå på nett.

Vi oppfordret Tjeldsund Historielag til å lage en guida busstur mellom skulpturene i ETS.

For å starte markedsføringen, utlyste vi en fotokonkurranse hvor det beste bildet i hver gruppe fikk premie.

Anne Katrine Dolven
Anne Katrine Dolven

Fredag 8. september 

Vi inviterte til kurs i MandalaRose med kunstner Siv Moa Lønning.

Allis Julie Solbjørg Johannesen
Allis Julie Solbjørg Johannesen

Noen av elevene fortsatte på Myklebostad Kulturhus, hvor det var åpent for alle. Resultatet etter kurset ble tilgjengelig for besøkende. 

Hun startet dagen med ungdomsskolen i Kongsvik og fortsatte med 10. klassen i Ramsund. 

Ettermiddagen var avsatt til kurs og kafé på Myklebostad Kulturhus.

Fra produksjon på Kulturhuset.


Lørdag 9. september startet med guida busstur, 86 deltakere.

Dette var et samarbeid mellom Tjeldsund historielag, Frivillighetssentralen i Skånland og Folkehelsa i Evenes. Turen startet på Evenskjer, og første stopp ble ved «De syv magiske punkter» i Skånland. Her fortalte Elisabeth Øyen, tidligere kultursjef, om deres skulptur. 

Videre gikk bussen til Huset i Havet, Grov. Kaffe, kaker og litt om MK «Folkvang», før turen gikk til Evenes og Steinkirken. Her fortalte tidligere ordfører i Evenes, Brynjulf Hansen om deres skulptur. 

På turen til Myklebostad fortalte Marianne Linløkken, som var en av iniativtakerne til Media Thule, historien til den skulpturen. Bussene kom fram til Myklebostad Kulturhus før den offisielle åpningen. Anne Katrine Dolven fortalte om skulpturlandskapet på turen.

De 7 magiske punkt
De 7 magiske punkt
Brynjulf Hansen
Brynjulf Hansen
Huset i have
Huset i have

På Myklebostad

Vi ønsket å legge hele arrangementet i Myklebostad Amfi, men på grunn av sterk vind måtte alt flyttes til teltet. Etter hvert ble både teltet og kulturhuset fullt, og noen måtte til tider stå under innslagene.

Kl. 11:00 åpnet kafeen og ulike aktiviteter ute til barn med ridning, hopping i høyet, gullgraving, skattejakt, eventyrlavvo etc. En del levende dyr var også inne på festivalområdet. Kåre Miklagard presenterte tablået «Skulpturlandskaps historie». Neste post på programmet var underholdning fra. Barn og unge inntok scenen og sto for sang og musikk.Ordfører i Tjeldsund sto for den offisielle åpningen. Hun satte fokus på kunstens viktige rolle også i små kommuner. Etter åpningen holdt Erika Thot og Rune Larsen, fra kultur i Troms, konserten «Virtuost Samspill».

Bjørnar Pettersen inviterte kunstner Anne Katrine Dolven med disse ord: «Mange har store tanker og lite handling, men enkelte klarer å realisere sine store tanker.
Vi er alle her i dag, fordi en person har tenkt store tanker og klart og sette de ut i livet.
Vi skal nå bli bedre kjent med denne personen. Derfor har jeg gleden av å introduser kunstneren Anne Katrine Dolmen.»

Hovedspørsmålet var: «Anne Katrine hvem er du?»

Her ble vi kjent med hennes reise fram til å bli en profesjonell kunstner. En gripende historie, som fikk det helt stille i salen.

Hun snakket også om Skulpturlandskap Nordland og hvordan hun fikk ideen til dette.

Til slutt lanserte hun «Skriveboka for Tjeldsund». Den skal brukes under spesielle hendelser. Olafur Gislason var første bidragsyter til boka, fulgt av Anne Katrine Dolven og Droning Sonja. Ordføreren tok i mot gaven. Hun vil ta vare på den og løfte den fram ved spesielle anledninger.


Fotokonkuranse

Som avslutning på denne sekvensen, skulle fotokonkurransens vinnere offentliggjøres. Til dette arbeid fikk vi hjelp av ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland og Liv Kristin Johnsen, Tjeldsund. Enhetsleder for kultur Gaute Skoglund, Ballangen og Unn Kristin Laberg, koordinator for Folkehelse i Evenes.

iPad vinnere

Barn: Frank Ramstad 5 år

Ungdom: Ingrid Skaanevik 14 år

Voksen: Anita Aarsund

Beste bilde av skulpturene

Media Thule: Frank Ramstad 5år

Steinkirka: Svein Mortensen

Syv magiske punkter: Anita Aarsund

Himmel på jord: Trond-Eirik Johansen

Besøkt alle fire skulpturene.

Rikke Isabel Kordal 7 år

Anita Aarsund

Anne Katrine Dolven analyserte bildene, vektla bildets balanse og innhold, på en faglig måte. Som avslutning fikk kommunene hver sitt eksemplar av det beste bilde.


Himmel på jord, Ballangen

Søndag var det oppsatt hurtigbåt fra Myklebostad til Skarstad.

27 personer, smått og stort, tok turen over.

Ordfører Per Kristian Arntsen fortalte om skulpturens tilblivelse. Anne Katrine Dolven holt en orientering om Skulpturlandskap Nordland. Prosjektleder Bjørnar Pettersen holdt også et innlegg om 25 årsmarkeringen i ETS og Ballangen. Vi fikk framført en dans på berget med to unge jenter.

Det hele gikk over i en friluftsgudstjeneste, hvor en gruppe blåsere sto for det musikalske innslaget. Kald og sterk vind gjorde sitt til at kaffedrikking og kakespising ble flyttet til grillbua i havna.

Dette var det siste innslaget i ei helg med skulpturene i forkus.

Gruppen fra Myklebostad returnerte med hurtigbåt.Våre gode medhjelpere.

Prosjektet ønsker med dette å takke Ofoten Sparebank, Nordland Fylkeskommune og Tjeldsund kommune for økonomisk støtte.

FUNN AS sponset tre iPader til foto-premier. Diplomis sponset is til barna. Forsvaret i Ramsund lånte ut festivaltelt. Og ikke minst alt det frivillige arbeidet og massive innsats på dugnadsiden. Og til slutt en takk til kommunene i ETS og Ballangen som våget å ta skrittet fullt ut.

En takk fra prosjektleder for det gode samarbeid i markeringen:

Evenes: Unn Kristin Laberg, Kultur- og folkehelsekoordinator.

Skånland: Ordfører Helene Berg Nilsen, Janne Johansen, Kultur- og folkehelsekoordinator. Mona Lilleng, rådgiver.

Tjeldsund: Leder for oppvekst og kultur, Rigmor Wangen. Linn Eva Sæter, Barne- og ungdomsleder og Kristine Storelv, kultur

Ballangen kommune: Ordfører Per Kristian Arntsen. Gaute Skoglund. enhetsleder for kultur og voksenopplæring.

Myklebostad Kretsutvalg: Magne Pedersen og Kåre Miklagard.

Organisering av guidaturer med buss: Per Harald Jensen.Det er her du kan begynne å skrive din tekst. Det er bare å klikke og sette i gang.