Gave fra Ofoten Sparebank.

07.03.2022

Før Ofoten Sparebank gikk inn i Sparebanken 68o, delte Ofoten Sparebank ut midler til samfunnsnyttinge formål i Ofoten som lag og foreninger kunne søke på. Myklebostad Kretsutvalg søkte om midler, og fikk et tilskudd på kr. 200.000,- som skulle brukes til overbygg på utescenen i Myklebostad Amfi. Etter fusjonen ble det opprettet en stiftelse i banken, som overtok å dele ut midler til samfunnsnyttige formål. Søknaden fra Myklebostad Kretsutvalg ble innvilget.

Styreleder i Sparebankstiftelsen Steinar Sørensen fikk i oppdrag av banken å overlevere gavesjekken til Myklebostad Kretsutvalg. I sin begrunnelse henviste han til viktigheten av å ha arenaer og samlingspunkter for folk. «Ved å satse på kultur i bygda, skapes bolyst og besøkslyst!» sa han. Ved at Myklebostad Amfi ligger inntil Myklebostad Kulturhus øker bruksverdien både av Amfiet og Kulturhuset.

Leder i KulAr (kultur og arrangement) Erland Berger, mottok på vegne av Kretsutvalget sjekken på kr. 200.000,-. Han sa i sin takketale, at gaven vil hjelpe oss langt på vei for å få realisert et permanent overbygg på utescenen. Vår valuta er antall solgte vaffelkaker, sa Erland. kr. 200.000,- blir mange vafler. Erland nevnte at det ble bygget et overbygg etter prinsippet «Da Vinci-bue». Dette var en prøve for å se om interessen var stor nok til å sette igang bygging av et permanent sceneoverbygg. Scenen brukes til ulike aktiviteter for både profesjonelle og amatører. Et permanent sceneoverbygg vil bidra til at utescenen blir mer attraktiv for både amatører og profesjonelle aktører.