Fornminne på Myklebostad

22.05.2017

Arkeolog Tor-Kristian Storvik fra Nordland Fylkeskommune besøke Myklebostad i dag. Myklebostad Kretsutvalg inviterte til fornminnekafé, hvor Tor-Kristian holdt foredrag om fornminne. Han vist hvilke utgravinger de har utført langs veitraseen Hålogalandsveien og om de interessante funnene de gjorde. I løpet av sommeren vil fylkeskommunen starte utgraving på Myklebostad. Bygda har i liten grad fått kartlagt de funn som er gjort. Tor-Kristian fikk mange tips i løpet av foredraget og ikke minst fikk publikum anledning til å komme med spørsmål om bruk og meldeplikt. Konklusjonen fra Tor-Egil var at dette er et sted med mange skjulte skatter.

Før han dro ble han med på en befaring til kirketuftene, og et gravsted han aldri har sett maken til. Dette vil han utrede nærmere til sommeren.