Høstfest.

Myklebostad har over tid vært ei landbruks bygd med litt ispedd fiske. Som den gode landbruksbygga det var, skulle det jobbes med rekruttering til yrke. På begynelsen av 1950 tallet ble Varden 4-H stiftet i bygda. Dette var en klubbidé som ble utviklet i USA. Interessen var stor fra de yngste til de eldste i bygda. De var også spent på hva dette egentlige var. Når alle formaliteter var på plass startet de med praktiske gjøremål. Klubben fikk navnet «Varden 4-H», som var en av de første klubbene i Ofoten. I tillegg til lagsarbeid var «oppgaven» det store og alle fikk være med. Som medlem kunne du velge hvilke oppgava du ville ha. Vanskelighetsgraden på oppgavene var stort sett i forhold til alder. Hver høst arrangerte Varden 4-H høstfest. Da skulle alle stille ut sine prosjekter. Lokale ledere og en fra sentral hold skulle vurdere oppgavene og gi poeng til oppgavene. Når poengene var fordelt ble utstillerne ropet opp på podiet og fikk utmerkelsen til. Så kom den store prøven. De fleste. 4-H erne skulle stå for underholdning. Dette hadde de øvd på i løpet av sommeren. De yngste hadde aldri stått på en scene foran et publikum og var temmelig skjelven i buksene. Varden 4-H er lagt ned for mange år siden. Så kom spørsmålet opp om KulAr kunne lage en liten høstfest hvor det ble solgt fårikål. Vi kan heller ikke presentere oppgaver, men vi kan gjøre noe rundt underholdning. Dermed var ideen sådd og arbeidet satt i gang. 

 Velkommen til Høstfest Anno 2023

Bindene på melding til e-post: kular2009@gmail.com